گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
دفاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE میترا برومند  دانشجوی ارشد گروه زبانهای خارجی ،    روز شنبه 28بهمن ماه  1396  ساعت11 از  رساله  خود  با  عنوان
( The impact of Rater characteristics on Rater Severity/Leniency in Writing performance Assessment ) به راهنمایی خانم دکتر اکرم نیرنیا و مشاور خانم دکتر شهین واعظی  دفاع خواهند کرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.25864.fa
برگشت به اصل مطلب