گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
دفاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEآقای علی اصغر مهر نژاد دانشجوی ارشد گروه زبانهای خارجی ،    روز دوشنبه هفدهم مهرماه 1391  از  رساله  خود  با  عنوان (  An Investigation into the Relationship between the Degrees of Ambiguity Tolerance(AT)of EFL Learners and  their EFL Task- based Writing Performance با راهنمایی خانم دکتر شهین واعظی دفاع خواهد نمود. 
نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.25864.fa
برگشت به اصل مطلب