گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
دفاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE ندا محبتی  دانشجوی ارشد گروه زبانهای خارجی ،    روز دوشنبه 29 آبان ماه 1396 ساعت 11 رساله خود را با عنوان (Investigating the Perceptions, Problems and Task_Based Needs of undergraduate students of Engineering about Academic Listening)

و 
    بهاره صفوی دانشجوی ارشد گروه زبانهای خارجی ، روز دوشنبه 29 آبان ماه 1396 ساعت 12 رساله خود را با عنوان ( Investigating the Contribution of Academic Vocabulary and Academic Self-Concept to Academic Listening Ability of Undergraduate Students of Engineering ) به راهنمایی خانم دکتر تقی زاده دفاع خواهند کرد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.25864.fa
برگشت به اصل مطلب