گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۱۳ | 

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد روزانه و نوبت دوم سال 1395 در روز سه شنبه 16/6/95 از ساعت 30/8 الی 30/11 و بعداز ظهر از ساعت 14 الی 16 در ساختمان علوم پایه طبقه سوم واحد تحصیلات تکمیلی انجام میشود.

ضمنا پذیرفته شدگان فرمهای مورد نیاز را از سایت زیر تهیه و به همراه داشته باشند

http://pga.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.26634.fa
برگشت به اصل مطلب