گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
تقدیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۹ | 

مراسم سالیانه تقدیر از دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سال 1396 در روز سه شنبه مورخ 1396/10/5 از ساعت 13:30 الی 16 با دانشجویان ممتازآقای ادیب احمدی محجوب و شیوا بزاز با حضور مدیر محترم گروه خانم دکتر اکرم نیرنیا در سالن شهید بهرامی برگزار می شود 
                                                                                   

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.26634.fa
برگشت به اصل مطلب