گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
دفاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
AWT IMAGE کافیه اسدالهی  دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبانهای خارجی  روز سه شنبه در تاریخ 30آبان ماه  1396 ساعت 8  صبح از پایان نامه خود به عنوان (Estimating Engineering Students' Listening Ability through Level-Specific CEFR-Based Descriptors and General and Academic Listening Tasks)
با راهنمایی خانم دکتر تقی زاده دفاع خواهند کرد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.28538.fa
برگشت به اصل مطلب